چهارشنبه 16 اُكتبر 2019 - چهارشنبه 24 مهر 1398  | English
کمينه
پیشنویس اساسنامه خانه جغرافیا

دریافت فایل

 

به نام خدا

 

اساسنامه خانه جغرافیا

 

بخش اول: کلیات

ماده 1:

این موسسه با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی با تابعیت ایرانی و با نام "موسسه خانه جغرافیا" و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس و زیر نظر خانه اندیشمندان علوم انسانی فعالیت می کند، که از این پس در این اساسنامه به عنوان "خانه جغرافیا " نامیده می شود.

ماده 2:

خانه جغرافیا مؤسسه ای است مستقل و متشکل از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران علاقمند در حوزۀ علوم جغرافیا که بر آن است از طریق همکاری و مشارکت جمعی و  برگزاری همایش ها، سمینارها، کارگاهای آموزشی و پژوهشی، تألیف، ترجمه و نقد کتاب، جلسات هم اندیشی و مشاوره، زمینه اعتلا و گسترش دانش جغرافیا را در کشور فراهم آورد.

ماده3- اهداف

1-3-      ایجاد فضای مناسب برای تبادل اندیشه و تقویت فعالیت های گروهی و بین رشته ای میان اندیشمندان حوزه علوم جغرافیا.

2-3-      ایجاد زمینه مناسب برای همکاری بین سازمانی، بین دانشگاهی و بین المللی.

3-3-      تلاش برای برقراری ارتباط مستمر و پویا بین انجمن های علمی، قطب های علمی و سایر تشکل های علمی و تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج از کشور.

4-3-      شناسایی و انتشار دانش و تجربیات علمی و پژوهشی حوزه های مختلف علوم جغرافیا.

5-3-      کمک به بومی سازی و کاربردی کردن دانش و تجربیات جهانی در حوزه علوم جغرافیا.

6-3-      کمک به ارتقای دانش علم جغرافیا از طریق فعالیت های پژوهشی، علمی و ترویجی.

7-3-      حضور در مجامع علمی داخل و خارج کشور جهت معرفی توانمندی ها و ظرفیت های علمی.

8-3-      ایجاد ارتباط موثر با نهادها و سازمان های اجرایی کشور به منظورارائه خدمات متقابل.

9-3-      دفاع از هویت صنفی جامعه جغرافیایی کشور.

10-3- شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های جامعه جغرافیایی کشور و معرفی آنها  به مراکز و نهادهای مرتبط.

ماده 4:

خانه جغرافیا از تاریخ ثبت به مدت نامحدود فعالیت می کند.

ماده 5:

1-5-         مرکز اصلی خانه جغرافیا به نشانی استان تهران، شهر تهران،خیابان انقلاب اسلامی، نرسیده به پیچ شمیران، کوچه شهردار، پلاک ؟؟، کد پستی ؟؟ است.

2-5-  خانه جغرافیا می تواند برای گسترش فعالیت ها و خدمات خود با تصویب هیات مدیره نسبت به ایجاد شعباتی در کشور اقدام نماید.

ماده 6:

1-6-سرمایه خانه 000/000/1 ریال است که به صورت کامل توسط اعضای هیات موسس پرداخت شده است.

2-6- افزایش و یا کاهش در سرمایه خانه به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات امنا و با رعایت قانون تجارت امکان پذیر است.

 

بخش دوم: عضویت

ماده 7: اعضای خانه به شرح زیر خواهند بود:

1-7- دانشجویان شاغل به تحصیل در حوزه جغرافیا

2-7- اعضای هیات علمی حوزه جغرافیا

3-7- دانش آموختگان علوم جغرافیا.

4-7- شهروندان علاقمند به علوم جغرافیا

5-7- اعضای افتخاری شخصیت های علمی ایرانی که با خانه همکاری علمی یادمانی دارند (با تصویب شورای علمی – اجرایی)

تبصره 1: شخصیت های علمی غیر ایرانی نیز می توانند به عضویت افتخاری نائل شوند.

6-7- عضویت موسسات و سازمان هایی که در زمینه علمی و پژوهشی مرتبط با علوم جغرافیا فعالیت دارند و یا خانه را مورد حمایت قرار می دهند (با تصویب شورای علمی و اجرایی).

بخش سوم: ارکان خانه

ماده 8: ارکان خانه جغرافیا عبارتند از:

الف: هیات امناء                       ب: هیات مدیره                ج: بازرسان

ماده 9: وظایف هیات امناء عبارتند از:

- هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری خانه است و به صورت عادی و فوق العاده از اجتماع اعضای اصلی خانه تشکیل می شود.

- اعضای هیات امناء از میان افراد زیر می باشد:

1-9- روسای دانشکده های جغرافیای دانشگاه تهران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه اصفهان و نماینده گروه جغرافیایی دانشگاه آزاد.

2-9- شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار شهردار تهران

3-9- رئیس کانون دانش آموختگان جغرافیا

4-9- دو نفر از پیشکسوتان جغرافیا به انتخاب رئیس هیات امناء.

5-9- رئیس کارگروه جغرافیای وزارت آموزش و پرورش.

6-9- نماینده انجمن های علمی حوزه جغرافیا.

7-9- نماینده پژوهشی وزارت علوم.

 

تبصره 2: هیات امناء عادی هر سال حداقل یک بار و با دعوت هیات مدیره تشکیل خواهد شد. در صورتی که در دعوت مرحله نخست (نیم ساعت پس از وقت اعلام شده) تعداد حاضران به حد نصاب نرسد، جلسه دوم با فاصله حداقل 30 روز تشکیل و با هر تعداد اعضای اصلی رسمیت می یابد.

تبصره 3: وظایف و اختیارات هیات امناء به شرح زیر است:

- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان،

- استماع، رسیدگی و تصویب گزارش سالیانه بازرسان و هیات مدیره،

- تعیین خط مشی کلی خانه، بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره در زمینه های، حق عضویت، تصویب ترازنامه و بودجه خانه،

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی ها و دعوت نامه های قانونی خانه،

- کلیه اموری که جزو اختیارات مجمع عمومی نبوده و برای اداره امور خانه ضروری می باشد.

- اختیارات هیات امناء فوق العاده عبارتند از: تغییر مفاد اساسنامه، بررسی و اتخاذ تصمیم در مواردی که از وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عزل هیات مدیره و یا هر یک از اعضاء آن، انحلال خانه.

ماده 10: وظایف هیات مدیره:

-  تعداد اعضای اصلی هیات مدیره 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 2 نفر است که با رای مستقیم و مخفی هیات امناء انتخاب می شوند. مدت عضویت هر دوره هیات مدیره دو سال بوده و تا انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی کماکان به انجام وظایف محوله ادامه می دهند.

- در صورت فوت، استعفا و یا برکناری هر یک از اعضای هیات مدیره، از میان اعضای علی البدل جایگزین وی تعیین می گردد.

تبصره 4- بازرسان بدون حق رای، حق حضور در جلسه هیات مدیره را دارند.

تبصره5- هیات مدیره موظف است زمان برگزاری جلسات را به صورت مکتوب به بازرسان اطلاع دهد.

- هیات مدیره می تواند کمیته های تخصصی را در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف خود تشکیل دهد.

ماده 11: وظایف بازرسان:

بخش چهارم: بودجه و موارد متفرقه

ماده 12:

بودجه خانه از طریق حق عضویت اعضا، درآمد حاصل از انتشار و خدمات علمی و پژوهشی، کمک ها و هدایای مردمی، سازمان ها و نهادها تامین می شود.

ماده 13:

سال مالی خانه سال هجری شمسی بوده و از اول فروردین ماه هر سال و تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

بخش پنجم: انحلال خانه

ماده 14:

در صورت انحلال خانه، مجمع عمومی فوق العاده، هیات تصفیه ای انتخاب خواهد کرد. این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات کانون نسبت به واگذاری اموال املاک آن به یکی از موسسات خیریه یا آموزشی، یا پژوهشی و یا پژوهشی غیر انتفاعی داخل کشور اقدام نماید.

ماده 15:

تصمیم به انحلال خانه به پیشنهاد هیات مدیره و با رای اکثریت دو سوم کل اعضای مجمع عمومی رسمیت می یابد.

 

فروردین 1391