چهارشنبه 18 سپتامبر 2019 - چهارشنبه 27 شهريور 1398  | English
کمينه
آمار بازدید
Membership عضویت :
Latest New User اخرین: limootorsh
Past 24 Hours دیروز: 0
Prev. 24 Hours امروز: 0
User Count همه کاربران سایت: 781

People Online افراد انلاین:
Visitors بازدیدکنندگان: 57
Members کاربران: 0
Total کل بازدیدها: 57

Online Now انلاین:
نخستین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
image نخستین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران  
Created by portalhost 02/09/2012 11:15:57 ق.ظ

آذر 91 - فراخوان همایش

ر حال حاضر بخش قابل توجهی (حدود 70%) از مجموعه بارشهايی که در کشور اتفاق می‌افتد، بصور مختلف (عمدتا تبخير) و بدون استفاده در چرخه توليد به هدر ميرود و برنامه‌ريزی خاصی برای تغيير اين وضعيت وجود ندارد. از طرف ديگر بخش کشاورزی به عنوان بالاترين مصرف کننده آب با کاهش روزافزون کمی و کيفی منابع مواجه و در استفاده از مزيت‌ مهم سرزمينی کشور که اراضی قابل کشت می‌باشد، دچار چالش جدی شده است. به عنوان راهکاری برای افزايش بهره‌برداری از اين منبع با ارزش ، موضوع مديريت علمی و کارآمد آب باران با استفاده از سامانه‌های سطوح آبگير هم اکنون از طرف مراجع علمی ذيربط در بسياری از کشورهای خشک و نيمه خشک مورد توجه قرار گرفته است که از مزايای عمده آن استفاده بهتر از آب باران برای افزايش عملکرد کشت ديم و در نتيجه کاهش فشار بر منابع استراتژيک آب زيرزمينی برای کشاورزی آبی بوده است. انجمن سيستم‌های سطوح آبگير باران قصد دارد تا با کمک ارگانهای ذيربط و کليه انديشمندان و کارشناسان مرتبط با اين رشته، اين مهم را در کنار ساير کاربردها و مزيتهای استحصال آب باران، در همايشی که تحت همين عنوان برگزار می‌شود بررسی و راهکارهای لازم را ارائه نمايد.

محورهاي همايش:


1- استحصال و بهره برداری از آب باران به منظور :

1-1 - احياء مراتع، جنگلها و بيابان زدايی

1-2 - آبياری تکميلی کشت ديم

1-3 - آبياری سيلابی (پخش سيلاب)

1-4 - مديريت رواناب های شهری (آبخيزداری شهری)

1-5 - منظر سازی جاده ها

1-6 - تامين آب شرب دام و حيات وحش

1-7 - تغذيه قنوات

1-8 - حفاظت آب و خاک

2- کيفيت روانابهای حاصل از بارندگی

3- روشهای سنتی استحصال آب باران

4- مسائل اقتصادی و احتماعی مرتبط

برگزار كنندگان:

انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران

مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری

مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 مهر 1391

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 مهر 1391

تاريخ برگزاري همايش: 22 و 23 آذر 1391