چهارشنبه 18 سپتامبر 2019 - چهارشنبه 27 شهريور 1398  | English
کمينه
آمار بازدید
Membership عضویت :
Latest New User اخرین: limootorsh
Past 24 Hours دیروز: 0
Prev. 24 Hours امروز: 0
User Count همه کاربران سایت: 781

People Online افراد انلاین:
Visitors بازدیدکنندگان: 99
Members کاربران: 0
Total کل بازدیدها: 99

Online Now انلاین:
چهارمين همايش ملي فضاي جغرافيايي، رويكرد آمايشي مديريت محيط - آذر 91
image چهارمين همايش ملي فضاي جغرافيايي، رويكرد آمايشي مديريت محيط - آذر 91  
Created by portalhost 26/09/2012 08:46:00 ق.ظ

سطح برگزاري: ملي

محورهاي همايش

زمينه هاي آمايشي و سياست هاي برنامه پنجم توسعه

توسعه و نابرابري هاي رشد منطقه اي

آمايش آموزش عالي (چالش ها و فرصت ها)

آمايش و مديريت مناطق مرزي كشور

آمايش سرزميني مناطق كلان شهري كشور

مديريت فضاي حريم كلان شهري (چالش ها و راهبردها)

جايگاه مطالعات جغرافيايي در آمايش سرزمين

بسترهاي جغرافيايي توسعه سرزمين با رويكرد آمايشي

محدوديت ها و قابليت هاي توسعه سرزمين با رويكرد آمايشي

چالش هاي پيش روي تحقق اهداف توسعه برنامه پنجم

 

برگزار كنندگان:

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

مهلت ارسال چكيده مقالات:

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آبان 1391

تاريخ برگزاري همايش: 30 آذر 1391

سايت همايش:           217.218.121.20/geography4/

تلفن تماس دبيرخانه: 56356187

آدرس دبيرخانه: اسلامشهر - میدان نماز- خیابان شهید صیاد شیرازی - داشنگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

محل برگزاري: اسلامشهر

ایمیل:            4geography@iiau.ac.ir